HMS News

Tack Marknadsgruppen!

Styrelsen vill tacka Marknadsgruppen för sitt arbete inför, under och efter Motormässan i Malmö.Ingen nämnd, ingen glömd. Alla som hjälpte till med både stort och smått inför, under och efter mässan skall ta åt av alla beröm och tack som kommit till klubben efter mässan. Vi håller på att sammanställa lite uppgifter på besökande, nya medlemmar, etc. och kommer att publicera detta så fort de är klara.

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare