HMS News

Saxat ur Helsinborgs Dagblad 11 april, under Landskrona/Svalöv.

Klart för motorsportgymnasium på Ring Knutstorp!
Klubbat och klart – det blir ett motorsportgymnasium på Ring Knutstorp hösten 2009. Studenterna kommer att kunna kalla sig tävlingstekniker.

SVALÖV. Direktionen för Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund antog i torsdags planerna på att starta ett nytt motorsportgymnasium hösten 2009. Man gör det i samarbete med Ring Knutstorp, där stora delar av utbildningen också kommer att vara förlagd.

— Det här är en fråga som vi jobbat med i ungefär ett år, och vi har diskuterat det ännu längre, säger utbildningsdirektören Tomas Johansson.

Den nya utbildningen är i grunden densamma som dagens fordonsutbildning, men med en spetsigare inriktning på racing och motorsport. Eleverna ska kunna titulera sig tävlingstekniker efter tre år på skolan. Kullarna kommer preliminärt att vara 18 personer per årskurs. Man kommer att tillhöra Svalövs gymnasium, där större delen av den teoretiska undervisningen också kommer att ges.

Såväl svenska som skånska bilsportförbundet har varit aktivt inblandade i det förberedande arbetet.

— Den här utbildningen finns sedan tidigare på Anderstorp raceway i Småland. De har 16 platser och upp emot 130 sökanden varje år. Så vi räknar med att det kommer att vara ett bra söktryck även här, säger Tomas Johansson.

Gymnasieförbundet räknar med att de examinerade teknikerna kommer att kunna jobba inom traditionell bilindustri i det fall man inte hamnar i racingbranschen.

— Men efterfrågan på svenska tävlingstekniker är stort, både i Sverige och utlandet, säger Tomas Johansson.

På Ring Knutstorp kommer man att bygga en ny lokal för utbildningen. Gymnasieförbundet kommer sedan att hyra denna lokal för en miljon om året. Man räknar också med att anställa två nya fordonslärare. Kostnaderna för själva utbildningen ska dock inte bli högre än för den ordinarie fordonsutbildningen.

— Vi är ute i god tid, men vi vill ha tiden fram till starten på oss att marknadsföra och informera om utbildningen bland motorintresserade i området. Starten för detta arbete kommer att bli under STCC-premiären på Knutstorp nästa helg, säger Tomas Johansson.

Ett ytterligare steg på samma spår finns redan på planeringsstadiet: en racingförarutbildning. Denna utbildning, om den blir av, kommer dock att fungera enligt samma modell som dagens idrottsgymnasium. Eleven kan alltså gå vilket program som helst, och lägga på idrotten som specialinriktning.

Fredrik Robertsson fredrik.robertsson@hd.se 042-489 93 48