Arkivsida

Ett stort tack..

Bärning. Foto: Christer Martinsson

vill vi rikta till funktionärer, förare och publik för en väl genomförd tävling.
Sitter här och bläddrar genom Christer Martinssons fina bilder och minns
fredagens regn, lördagens sol och söndagens spännande race.

Ett rekord som inte står nämnt i resultatlistorna men som är väl värt att nämnas är alla bärgningar / rescue utryckningar.
Stiuation: Rödflagg, bärgning och återstart på 3 minuter!
Ovanstående situation är hämtat ur racecontrolprotokollet. (racecontroltid = atomuret i Tyskland.)

Helt fantastiskt
Stort tack till alla

För organisationskommittén RR
g/m
Jörgen Prahl

Arkiv 2008