HMS News

ERCup tackar HMS för utfört arbete.

HMS har under uppstarten av ERCup verkat som serieadministratör, detta kommer ERCups teamförenings styrelse själv ta hand om.På ERCup’s teamförenings årsmöte den 29/11 togs beslut om att serieadministrationen fr o m 2009 kommer att tas omhand av ERCup’s teamförenings styrelse.

När ERCup bildades för några år sedan var det till stor hjälp att ha en stabil motorklubb som Hyllinge MS till hjälp för att sköta seriens administartion. Nu känner vi dock att serien och teamföreningen har nått en sådan stabilitet så att vi kan sköta de nödvändiga arbetsuppgifterna själva inom styrelsen. Vi tackar härmed Hyllinge MS och särskilt Anders Gustavsson för stödet under dessa år, och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med klubben vid våra kommande tävlingar på Knutstorp.

Med vänlig hälsning

ERCup’s teamförenings styrelse

Olle Odsell

(Bild: 3798)