Arkivsida

Filmvisning

Håll ut!. Foto: Jörgen Prahl

Diskussionsforum om arbete vid incident på motorbana Lördagen 21/2 kl 13,00 på Kia´s Resturan på motorbanan Ring Knutstorp, visar vi den film som spelades in 4/10 2007 på Ring Knutstorp. Filmen visar att det är fullt möjligt att genomföra en fungerande insatts vid olycka på motorbanan, där vi även tvingas ta hjälp av samhällets resurser. Filmen varar 35 minuter därefter kommer vi att diskutera innehållet i den, vad var positivt / vad var negativt. Södra bilsportförbundet bjuder på kaffe fralla och en kaka.
Detta kan ge oss alla lite olika infalls vinklar på hur vi kan bygga upp ett fungerande samarbete med de enheter vi kan komma att behöva hjälp från, såsom Räddningstjänst, ambulans samt polis.
Jag vill för att kunna lämna besked till restaurangen på antalet medverkande, ha anmälan senast 18/2, anmälan sker till mig på de adresser och nummer du finner under kontaktpersoner till vänster på sidan.

Tomas Olsson

Arkiv 2009