Arkivsida

TACK ALLA!

Övning större olycka. Foto: Fredrik Nässlander

Vi som arrangerat utbildningen och övningen 25/3 är oerhört tacka samma för allt engagemang under dagen
Utan den uppslutning vi fick hade denna övning varit meningslös. Det är med stolthet vi ser hur alla inblandade ställde upp till 100%, detta visar att vi är på rätt väg. Denna dagen ger oss bränsle till att redan nu börja planera för framtida utbildningar och övningar. Under 2009 kommer utbildning att hållas i bl.a. HLR och brand för våra flagg funktionärer, ytterligare losstagningsutbildningar för rescue och sjukvård, brandövning för rescue.
Vi som planerade denna dag jag Tomas Olsson, Kjell Ivarsson, Mikael Karlsson och Jonas Kornfält vill framföra ett stort tack till ALLA medverkande så som

HMS Rescue med bistånd från SRIF Rescue
HMS Ambulans
HMS Flaggfunkisar med bistånd från Svedala MK
Polisen Svalöv
Räddningstjänsten Svalöv
Motorbanan Ring Knutstorp
Filborna Bilskrot
C4C
Kamber
Leif Svensson Hörby

Utan er hjälp hadde detta inte gått

Har vi missat någon kan jag garantera vi är oerhört tacksamma.

Arkiv 2009