HMS News

Kvällsträning Torsdag 14/5

Nu är det öppen kvällsträning på Ring Knutstorp för bilar och formelbilar.
Anmälan öppnar kl 1700 i vita tornet.
Vi börjar köra på banan kl 1730 med formelbilar.
Cirka 1755 körs första passet med bilar.
Sedan har vi ett löpande tidschema med 20 minuterspass.
För priser se i vänsterkolumnen.

Varmt välkomna / Hyllinge MS (kvällsträningsorg.)

(Evenemang: 2009-05-14 Kvällsträning bil)
(Bild: 1397)