Arkivsida

Årets första HMS-blad

HMS-bladet nr 1 2009 finns för nerladdning i vänsterspalten. Dessutom sänds bladet med e-post till de medlemmar som uppgett sin e-postadress.

Ni som vet med att ni inte har uppgett någon e-postadress, kontakta Bengt Johansson (under kontaktpersoner) och lämna er adress till honom, så kommer nästa nummer av bladet med e-post.

Anders Gustavsson
Klubbsekreterare

Arkiv 2009