HMS News

Att tänka på vid träningskvällarna.

Samma miljöregler gäller våra träningskvällar som vid tävlingar.I våra gemensamma regler under G2 står det att enskild förare ska se till att det finns presening eller absorberingsmatta under sitt fordon i depån. Man ska även ha med sig abrsorberingsmedel för att kunna ta om hand ev. spill. Detta efterföljs inte av alla förare vid våra kvällsträningar. Både bil och mc ska följa detta. Vi kommer framöver kontolera detta, och kommer att agera i de fall detta inte efterlevs.
(Bild: 2707)