HMS News

Problem med e-post

Det är problem att skicka e-post. Felavhjälp pågår.Alla klubbens e-postadresser som heter någonting@hyllingems.se fungerar inte att skicka e-post till. Försök att skicka till vederbörandes privata adresser.

Felavhjälp pågår.

Felet är åtgärdat!

Kansliet
Anders Gustavsson
angus9@telia.com