Arkivsida

Kvällsträning 13/8 2009

Henrik Rosengren. Foto: Christer Martinsson

Nu är det öppen kvällsträning på Ring Knutstorp för bilar och formelbilar.
Anmälan öppnar kl 1700 i vita tornet.
Vi börjar köra på banan kl 1730 med formelbilar.
Cirka 1800 körs första passet med bilar.
Sedan har vi ett löpande tidschema med 20 minuters pass.
För priser se i vänsterkolumnen.

1730-1755 Formelbilar (obs 25 min)
1800-1825 Bilar (obs 25 min)
1830-1850 Formelbilar
1855-1915 Bilar
1920-1940 Formelbilar
1945-2005 Bilar
2010-2030 Formelbilar
2035-2055 Bilar

Varmt välkomna / Hyllinge MS (kvällsträningsorg.)

Arkiv 2009