HMS News

Kvällsträning 13/8 2009

Nu är det öppen kvällsträning på Ring Knutstorp för bilar och formelbilar.
Anmälan öppnar kl 1700 i vita tornet.
Vi börjar köra på banan kl 1730 med formelbilar.
Cirka 1800 körs första passet med bilar.
Sedan har vi ett löpande tidschema med 20 minuterspass.
För priser se i vänsterkolumnen.

1730-1755 Formelbilar (obs 25 min)
1800-1825 Bilar (obs 25 min)
1830-1850 Formelbilar
1855-1915 Bilar
1920-1940 Formelbilar
1945-2005 Bilar
2010-2030 Formelbilar
2035-2055 Bilar

Varmt välkomna / Hyllinge MS (kvällsträningsorg.)

(Evenemang: 2009-08-13 Kvällsträning BIL)
(Bild: 3803)