Arkivsida

Chefsfunktionärsmöte STCC

Newsrace F3 EM. Foto: Mikael Kronfeldt

Samtliga chefsfunktionärer kallas härmed till möte inför STCC-deltävlingen den 11-12 september. Det sedvanliga chefsfunktionärsmötet äger rum i VIP-huset på Ring Knutstorp. Onsdagen den 2 september, kl. 18,30.

Respektive chefsfunktionär får själv kalla eventuella biträdande eller andra som bör närvara. Alla är välkomna även om ni inte fått någon personlig kallelse!

Biljettrekvisition kommer att läggas ut inom kort och även skickas hem till berörda. Denna ska fyllas i och medtagas till mötet alternativt skickas till Bengt Johansson, Malmgatan 66, 24131 Eslöv, medlemsregister@hyllingems.se. Obs! Rekvisitionen ska vara Bengt tillhanda senast den 2 september, oavsett hur ni väljer att lämna in den!

Väl mött!

Organisationskommittén
Rekvisition sep.

Arkiv 2009