Arkivsida

Racerapport från IPS Motorsport

Fredrik Larsson. Foto: Fredrik Nässlander

MÄRKLIG DOM MOT FREDRIK LARSSONI helgen avgörs vem som blir mästare i årets Porsche Carrera Cup Scandinavia på Mantorp Park. Det kunde ha blivit årets överraskning Fredrik Larsson, men istället förlorade han guldet i en märklig rättsprocess som inleddes efter tävlingarna på Falkenbergs Motorbana.

– Dels var friktionsplattorna ihopbyggda i fel ordning och sedan var bellevilleplattan modifierad. Bellevilleplattan ska vara konisk men var i detta fallet helt plan, säger tävlingsledare Börje Blomén.

– På det sätt som differentialen var modifierad så gav det en fördel i prestanda, fortsätter Blomén.

Men här följer utdrag från Juridiska kommitténs protokoll.

– Med hänsyn härtill kan det som har sagts om bellevilleplattan inte läggas till grund för den aktuella tävlingsbestraffningen.

När det gäller friktionsplattan säger juridiska kommittén så här beträffande Börje Bloméns yrkande på förbundsbestraffning.

– Det är inte visat annat än att den felaktiga monteringen i detta avseende har skett av oaktsamhet och det är heller inte visat att Fredrik Larsson har fått någon favör i tävlingsavseende av denna felaktighet.

– Med hänsyn härtill anser Juridiska kommittén att den tävlingsbestraffning som Fredrik Larsson har ådömts är en tillräcklig påföljd för den felaktigt monterade friktionsplattan, varför Börje Bloméns yrkande om förbundsbestraffning ska avslås.

– Detta förefaller märkligt att man beträffande samma sak dömer olika vad beträffar tävlingsbestraffning och förbundsbestraffning, det har som dom skriver inte givet någon favör. Minimum värde för differentialens moment ska enligt reglementet vara 60 Nm och Fredrik Larssons låg på ca 90 Nm. Det borde då enligt vårt tycke blivit friande i båda fallen, säger iPS Motorsports stallchef Per Stureson.

Något som kanske kan ligga till grund för beslutet är ett brev som Carrera Cup Manager Thomas Johansson har skrivet.

Johansson refererar till ett samtal med en tekniker på Porsche och säger att man har dömt så här i andra serier. Detta har iPS Motorsport genom olika kanaler på Porsche undersökt.

Brevets trovärdighet har ingen velat bekräfta, någon har till och med sagt att någon sådan bestraffning har han inte hört talas om, varför iPS Motorsport har ifrågasatt realiteten och sanningen i detta brev.

– Mycket märkligt ärende. Vi vann med 2-1, rätt i två hänseende av tre, men trots det förlorade Fredrik sina poäng från Falkenberg och därmed chansen på att bli mästare, menar Per Stureson.

– Vi sätter nu punkt på den här långa och tråkiga processen och fokuserar på den sista avslutande tävlingen på Mantorp Park, avslutar Fredrik Larsson.

IPS Motorsport / Per Stureson / Fredrik Larsson

Källor:
Protokoll från Juridiska kommitténs sammanträde.
Brev från PCCS till förbundsdomaren.
Pressmeddelande från PCCS

Vid frågor, kontakta:
Per Stureson: 0708-560420
Fredrik Larsson: 0733-647722

Arkiv 2009