Motioner till klubbens årsmöte 18 februari 2010

Eventuella motioner till klubbens årsmöte skall vara klubbens kansli tillhanda senast 15 december 2009 för att kunna behandlas på styrelsemötet i januari 2010.
Motionerna skall vara skriftliga.

Hyllinge Motorsällskap
Styrelsen

(Evenemang: 2010-02-18 Årsmöte)