HMS News

Vem blir årets funktionär, ungdom, bilförare och mcförare 2009

Styrelsen vill ha in förslag från medlemmarna på kandidater till

Årets funktionär (väg in kvällsträningar, biltävlingar och mctävlingar i era förslag).

Årets ungdom.

Årets bilförare (väg in även långloppsteam i era förslag).

Årets mcförare (väg in även långloppsteam i era förslag).

Även tidigare pristagare kan föreslås.

Skicka in era förslag till sekreterare@hyllingems.se senast 30 november.

HMS styrelse