Arkivsida

Uppdatering Begravning Staffan Svenby

Begravningen av Staffan Svenby kommer att ske i Båstad 29 januari Representanter från HMS kommer att närvara vid begravningen av Staffan Svenby kl. 13.00 i Mariakyrkan i Båstad fredag 29 januari 2010. De av klubbens medlemmar som önskar deltaga skall anmäla detta till Kaj Bornebusch på tel. 0709-75 13 70 eller på e-post kaj@netglitz.se senast onsdag 27 januari.

På grund av Kajs sjukdom så måste ni som önskar närvara på begravningen anmäla detta till mig, Anders, på tel. 0708-383240 eller e-post angus9@telia.com.

Klubben kommer att skänka en summa pengar till Radiumhemmets Merkel Forskningsfond i stället för krans eller blommor.

Styrelsen gm
Anders Gustavsson

Arkiv 2010