Arkivsida

Styrelse för HMS 2010

HMS ordförande. Foto: Martin Cruce

Vid Hyllinge motorsällskaps årsmöte 18/2 valdes följande styrelse för 2010Styrelse (styrelsen@hyllingems.se)
Ordförande Tyrone Haraldsson 0456-542 10 ordforande@hyllingems.se
V. Ordförande Tomas Olsson 042-83263 tomas.bjuv@telia.com

Sekreterare Jörgen Olsson 0702-61 09 21 sekreterare@hyllingems.se
Kassör Irene Eriksdotter 0707-44 80 25 perameko.ipe@telia.com

Kassör Olle Liljekvist 0703102438 perameko.olle@telia.com

Ledamot Bruno Friberg 0418-808 02 br.friberg@telia.com

Ledamot Marcus Liljekvist 0418-43 11 41 marcus.liljekvist@telia.com

Ledamot Per-Henrik Ekholm 0418-802 05 per-henrik.ekholm@telia.com

Ledamot Mikael Sundgren 0733-36 59 05 mikaelsundgren@hotmail.com

1:e suppleant Bo Bergqvist – –

2:e suppleant Olle Liljekvist 0703102438 –

3:e suppleant Bo Friberg 0418-80483

Revisorer (revisorer@hyllingems.se)
Revisor Lennart Hoffert 0431-43 08 79 lennart.hoffert@lr-revision.se

Revisor suppleant

Valberedning (valberedningen@hyllingems.se)
Vi i valberedningen vill gärna höra dina synpunkter.
Hör av dig till någon av oss. All information behandlas konfidentiellt.
Ledamot Magnus Berg 073-3929709
Ledamot Inge Ebbesson 0431-43 40 38
Ledamot Kaj Bornebusch 070-9751370

Arkiv 2010