Arkivsida

Mardrömshelg för Ebbesson Motorsport!

Semcon cup. Foto: Mikael Kronfeldt

På Ring Knutstorp kördes i helgen den Skandinaviska avslutningen i STCC med hela 25 startande. Bland dessa fanns tidigare F1-förare som anser detta startfält som ett av världens bästa. Tävlingen blev en mardröm för Ebbesson Motorsport efter ett flertal incidenter och en mycket skadad bil vid hemkomsten.

Testen var okay och man hittade de justeringsbehov som fanns för kvalet. Sen började problemen med en påkörning av en konkurrent i depån. Höger bakhjulet blev demolerat och Andreas fick hanka sig fram i ett varv för att komma i depån igen. Efter byte av hjul kunde han avverka 3 kvalvarv och en 19:e kvaltid trots att bakhjul stod felriktat. 3/10-dels sekund bättre och han hade varit på 13:e plats. Resultatet blir att den andre föraren bötfälls. Den som drabbats får ingen kompensation. Det trasiga däcket fick inte ens ersättas vilket innebar ännu mer handicap då man redan tidigare har tillgång till färre däck.

I race 1 kör Andreas mycket bra och har efter några varv kört upp sig från en 19 startuta till en 13 plats. När han ska passerar samma bil som orsakat kvalincidenten träffas återigen höger bakhjul. Andreas snurrar medan konkurrenten tvingas i depå. Den här gången utmynnar det inträffade att Andreas får ett ’drive trough-straff’. Hjälplöst efter kan han bara säkra att komma i mål och plocka poäng. Straffet var okay då Andreas i detta läge var lite överambitiös.

I race 2 startar han återigen på 19 ruta men lyckas med egen och andras kraft ta sig upp till 13:e position. Efter att ha passerat en av danskarna i hårnålen blir han bryskt avknuffad i nästa sväng. Ingen åtgärd från tävlingsledningen denna gång. Vid senare förfrågan om detta angavs att man inte sett det hela! Återigen får han jaga bakifrån och med riktigt bra varvtider närmar han sig de framförvarande. Snart är han ifatt den bil som senare blir orsak till mardrömmen. Efter att försiktigt följt efter under cirka ett halvt varv påbörjar han en snabb omkörning på målrakan. Nu upptäcker han att framförvarande försöker stänga för att slutligen vrida över till Andreas sida när han passerar i klart högre hastighet. För 3:e gången träffas Andreas bakhjul varvid bilen lyfts och vrids i sidled för att snurra ett varv och gå in i räcket. Då detta sker på målrakan stannar bilen först efter ca 300m. Agerandet är fullständigt oacceptabelt enligt teamet.

När bilen transporterats till tältet börjar teamet undra hur tävlingsledningen bedömt det inträffade. Ingen kallelse kommer och på eget initiativ uppsöker man ledningen. Till sin förvåning får man beskedet att ingen uppmärksammat det hela. Inga bilder eller funktionärsrapporter förelåg. Efter utfrågning får konkurrenten omsider ett strafftillägg på 30 sek. Förutom skadorna på bilarna avlöpte det lyckligtvis utan personskador. I den hastigheten på målrakan hade bilen mycket väl kunnat hamna bland all teampersonal som stod efter räcket.

”Teamet förstår att man huvudsakligen har uppmärksamheten riktad på de som leder men borde inte banan indelas i ’vaktsektioner’ så att det alltid finns personal som övervakar alla delar av banan. Teamet råkade ut för två tydliga incidenter som ingen såg?? Vi vet naturligtvis vad vi gett oss in på, men om inte dumheter stävjas tillräckligt tydligt och rättvist kommer racingen att få en riktigt dålig stämpel och många samarbetsparter och team drar sig ur.”

– Ted von Krusenstierna

Arkiv 2010