HMS News

Kaj Bornebusch

Fredagen den 8 oktober kan vi medlemmar säga farväl och skänka ett sista tack till vår kämpe Kaj Bornebusch. I Vikens kyrka kl. 13,00

Anmälan görs senast den 1 oktober
till Bruno Friberg
Hem: 0418-80802
Mobil: 0705-206047
E-post: br.friberg@telia.com
(Bild: 6199)