HMS News

Kallelse och inbjudan till Luciamötet

Årets Luciamöte hålls i Kågerödslund måndagen den 13 december kl. 18.00.Samling, medlemskontroll (upprättande av röstlängd) och glöggmingel kl. 18.00. Själva mötet startar kl. 19.00 med besök av Lucia och hennes tärnor och nissar.
Mer info publiceras i denna artikel.

Glöm inte att göra er förhandsanmälan senast 10 december
till Bruno, tel. 0418-808 02 eller 0705-20 60 47.

Alla är hjärtligt välkomna!

HMS styrelse

(Evenemang: 2010-12-13 Luciamöte)
(Bild: 564)

(Bifogad fil: 950 Dagordning 13 december 2010.pdf.pdf Förslag på dagordning)
(Bifogad fil: 948 Valberedningens förslag för 2011.pdf.pdf Valberedninges förslag)