Arkivsida

Kallelse och inbjudan till Luciamötet

Lucia och tärnor. Foto: Jörgen Prahl, www.jppfoto.se

Årets Luciamöte hålls i Kågerödslund måndagen den 13 december kl. 18.00.Samling, medlemskontroll (upprättande av röstlängd) och glöggmingel kl. 18.00. Själva mötet startar kl. 19.00 med besök av Lucia och hennes tärnor och nissar.
Mer info publiceras i denna artikel.

Glöm inte att göra er förhandsanmälan senast 10 december
till Bruno, tel. 0418-808 02 eller 0705-20 60 47.

Alla är hjärtligt välkomna!

HMS styrelse

Dagordning
Valberedningens förslag

Arkiv 2010