Glöm inte att anmäla er till årsmötet

Uppdaterad kallelse, inbjudan och dok. till Hyllinge Motorsällskap årsmöteHär med kallas alla medlemmar i Hyllinge motorsällskap till ordinarie årsmöte
torsdagen den 24 februari på Kågerödslund kl. 19.00.

Utöver sedvanliga årsmötespunkter, kommer klubbens nya profilkläder från Logoteket i Helsingborg att visas.

Glöm inte att göra er förhandsanmälan
senast 4 dagar innan
(senast den 20 februari) till Bruno
tel. 0418-808 02 eller 0705-20 60 47

Välkomna!

Styrelsen

(Bild: 562)

(Bifogad fil: 963 Årsmöte2011_Handlingar.pdf.pdf årsmötes handlingar 2011)