Arkivsida

Glöm inte att anmäla er till årsmötet

Foto: Jörgen Prahl, www.jppfoto.se

Uppdaterad kallelse, inbjudan och dok. till Hyllinge Motorsällskap årsmöte Här med kallas alla medlemmar i Hyllinge motorsällskap till ordinarie årsmöte
torsdagen den 24 februari på Kågerödslund kl. 19.00.

Utöver sedvanliga årsmötespunkter, kommer klubbens nya profilkläder från Logoteket i Helsingborg att visas.

Glöm inte att göra er förhandsanmälan
senast 4 dagar innan
(senast den 20 februari) till Bruno
tel. 0418-808 02 eller 0705-20 60 47

Välkomna!

Styrelsen
Årsmöte Handlingar

Arkiv 2011