Arkivsida

Funktionärslandslaget har haft sin första träff

Funktionärslandslaget. Foto: Svenska bilsportförbundet

Svenska Bilsportförbundet har idag haft en första träff med dem som ingår i det nystartade funktionärslandslaget.
– Det här är ett nytt grepp att stödja våra unga funktionärer och ge dem en bra start på sin funktionärskarriär. Vi ser att behovet av attIdén presenterades av förbundsordförande Kåge Schildt på förbundsmötet i Luleå som hade ett ungdomstema. Stödet för förslaget var stort, hela stämman ställde sig bakom det.

Ungdomarna har fått ansöka till funktionärslandslaget, en grupp har sedan valt ut de
som ska ingå. De fem som har blivit uttagna kommer att få utbildning inom olika områden som är viktiga i funktionärsarbetet. Det kommer inte bara vara teori utan de kommer även att arbeta vid större tävlingar. All utbildning skräddarsys efter den enskilde deltagaren och studieplaner upprättas för var och en.
– Det är viktigt att ungdomarna får en blandning av teori och praktik, för att utvecklas som funktionär, avslutar Elisabeth Eriksson.

De som ingår i funktionärslandslaget är:

Anna Öbrand, Lycksele MK

Beatrice Åberg, Finnskoga MK

Lina Zetterström, SMK Sala

Roger Grannas, Härjedalens AK

Viktor Ranggren, Hyllinge MS

Arkiv 2012