HMS News

Bill Nilsson kommer inte på Lördag den 9 mars

Tyvärr kommer inte Bill Nilsson på grund av sjukdom Lördagen den 9 mars

klubbmästarna

Bruno Friberg 0418-808 02 eller 0705-20 60 47

Olle Lilljekvist 0418-65 90 55

Bo Friberg 0418-804 83

(Evenemang: 2013-03-09 Motorträffar)
(Bild: 7023)