Arkivsida

Nu är det hög tid att anmäla sig till Hyllinge Cup

Start. Foto: Christer Martinsson
Öppet klubbmästerskap i Special, Formel, RS samt Modifierad På Ring Knutstorp söndagen den 26 maj 2013

Inbjudan och tilläggsregler (finns lägst ner på sidan)
Anmälan ska vara Hyllinge MS tillhanda senast 2013-05-19.

Max buller är 95 dbA vid förbifart.
P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

Tävlingsarrangör Hyllinge Motorsällskap
Box 50
SE-268 05 Kågeröd

Varmt välkomna med er anmälan!
HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP
Organisationskommitté

VÅRA SPONSORER!

Motorcenter i Svalöv AB
Betong & Markteknik i Svalöv AB
Mekonomen Helsingborg Södra
Mekonomen Malmö Fosie
Asmundtorp Kakel & Bygg AB
Bygg AMO AB
Svalövs Hotell
TK Skåne Låsservice AB
ByggSpecialisten i Skåne AB
PerAmEko Kontorstjänst
Ulrix Däck

Fyll i bifogad anmälningsblankett spara den på din data och skicka den med ett email till perameko.ipe@telia.com

Anmälningsblankett
Inbjudan

Arkiv 2013