HMS News

Nu är det hög tid att anmäla sig till Hyllinge Cup

Öppet klubbmästerskap i
Special, Formel, RS samt Modifierad
På Ring Knutstorp söndagen den 26 maj 2013Inbjudan och tilläggsregler (finns lägst ner på sidan)

Anmälan ska vara Hyllinge MS tillhanda senast 2013-05-19.

Max buller är 95 dbA vid förbifart.

P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att
göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

Tävlingsarrangör Hyllinge Motorsällskap

Box 50

SE-268 05 Kågeröd

Varmt välkomna med er anmälan!

HYLLINGE MOTORSÄLLSKAP

Organisationskommitté

VÅRA SPONSORER!

Motorcenter i Svalöv AB

Betong & Markteknik i Svalöv AB

Mekonomen Helsingborg Södra

Mekonomen Malmö Fosie

Asmundtorp Kakel & Bygg AB

Bygg AMO AB

Svalövs Hotell

TK Skåne Låsservice AB

ByggSpecialisten i Skåne AB

PerAmEko Kontorstjänst

Ulrix Däck

Fyll i bifogad anmälningsblankett spara den på din data och skicka den med ett email till perameko.ipe@telia.com

(Evenemang: 2013-05-26 Hyllinge cup (KM) Tränings dag Bil)
(Bild: 5320)

(Bifogad fil: 1161 Anmälningsblankett 13-05-26 ifyllbar.pdf.pdf Anmälningsblankett)
(Bifogad fil: 1159 km inbjudan 2013 med sponsorer.pdf.pdf Inbjudan)