Arkivsida

Sista anmälningsdag lördagen den 27 juli Funktionärsresa 3 augusti

Lars-Rune Larsson i bussen. Foto: Bengt-Åce Gustavsson

Hyllinge MS har tänkt att även i år anordna en resa för aktiva funktionärer och dom som tidigare har varit det

till Copenhagen Historic Grand Prix i Danmark den 3 Augusti

Klubben bjuder på Bussresan och inträdet
Mat och övrig förtäring och läktarplats får var och en stå för själva.

Hämtningsplatser och tider:
kl 09.00 Motorbanan Ring Knutstorp
kl 09.15 Svalöv busshållplatsen
kl 09.25 Teckomatorp stationen
kl 09.45 Lunds centralstationen (huvudingången)
kl 10.10 Öresundsterminalen Malmö

Sista anmälningsdag lördagen den 27 juli

Bokning: Bruno Friberg tel: 070-520 60 47 el. 0418-80802
skulle ni få förhinder så är det viktigt att ni avbokar

Hyllinge MS

För mer info www.chgp.dk

Köpenhamns GP. Foto: Alf Nordin

Arkiv 2013