Arkivsida

Motioner/förslag till årsmöte

Årsmöte. Foto: Jörgen Olsson

Alla medlemmar uppmanas att inkomma med motioner/förslag till årsmötet senast 28 januari

Motionerna kommer att tas upp på styrelsemötet i februari och publiceras i årsmöteshandlingarna med kommentarer från styrelsen till årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i all de viktiga beslut som då fattas.

Arkiv 2013