Motioner/förslag till årsmöte

Alla medlemmar uppmanas att inkomma med motioner/förslag till årsmötet senast 28 januari

Motionerna kommer att tas upp på styrelsemötet i februari och publiceras i årsmöteshandlingarna med kommentarer från styrelsen till årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i all de viktiga beslut som då fattas.

(Evenemang: 2014-03-01 Årsmöte)
(Bild: 7209)