HMS News

HMS Ungdomsfond

Hyllinge Motorsällskaps ungdomsfond är klubbens sätt att ekonomiskt stötta ungdomar som håller på med banracing antingen på två eller fyra hjul.Klubben kommer att avsätta en summa pengar varje år som skall vara öronmärkta till detta ändamål.

För att kunna få ta del av dessa medel skall personen vara högst 24år, vara medlem i HMS samt ha sin racinglicens i HMS.

Och deltaga aktivt i någon serie antingen nationellt eller internationellt.

Motprestationen kommer vi överens individuellt med sökande.

Skicka en ansökan till styrelsen@hyllingems.se med personuppgifter och uppgifter om vilken serie ni deltager i.

Sista ansökningsdag 30/6 2014
(Bild: 6964)