Arkivsida

Den 2 augusti är det Klubbmästerskap bil

DM/KM. Foto: Christer Martinsson
Öppet klubbmästerskap i Special, Formel, RS samt Modifierad På Ring Knutstorp lördagen den 2 augusti 2014

Deltagarlista och tidsschema finns längst ner på sidan.

Inbjudan,tilläggsregler (finns lägst ner på sidan)

Anmälan Anmälan sker på anmälningsblankett (finns längst ner på sidan).
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 14-07-25 under adress:
Hyllinge MS, c/o Östen Carlsson, Rönnebergavägen 24 A:1, 241 34 ESLÖV
eller e-post osten.carlsson@telia.com
Anmäl dig helst via e-post!
Anmälan som sänds in digitalt undertecknas vid ankomsten till banan.
Anmälan är bindande när den sänts till ovanstående post- eller e-postadress.

Max buller är 95 dbA vid förbifart. P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

Inbjudan & tilläggsregler
Anmälningsblankett
Deltagarlista
Tidsschema

Arkiv 2014