Den 2 augusti är det Klubbmästerskap bil

Öppet klubbmästerskap i Special, Formel, RS samt Modifierad På Ring Knutstorp lördagen den 2 augusti 2014Deltagarlista och tidsschema finns längst ner på sidan.

Inbjudan,tilläggsregler (finns lägst ner på sidan)

Anmälan
Anmälan sker på anmälningsblankett (finns längst ner på sidan).

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 14-07-25 under adress:

Hyllinge MS, c/o Östen Carlsson, Rönnebergavägen 24 A:1, 241 34 ESLÖV

eller e-post osten.carlsson@telia.com

Anmäl dig helst via e-post!

Anmälan som sänds in digitalt undertecknas vid ankomsten till banan.

Anmälan är bindande när den sänts till ovanstående post- eller e-postadress.

Max buller är 95 dbA vid förbifart.
P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

(Evenemang: 2014-08-02 KM bil)
(Bild: 5335)

(Bifogad fil: 1210 Anmälningsblankett Hyllinge Cup 2014.pdf.pdf Anmälningsblankett)
(Bifogad fil: 1213 Deltagarlista.pdf.pdf Deltagarlista)
(Bifogad fil: 1209 Inbj o tilläggsregler.pdf.pdf Inbjudan & tilläggsregler)
(Bifogad fil: 1214 Tidsschema.pdf.pdf Tidsschema)