HMS News

Lås era bälten

Från 2015 kommer det i TR reglementet krävas att ’wrap around’ bälten är dragna så de låses.Håll ögonen öppna på SBF.se det kan även inom kort komma som officielt meddelande, då gäller det med omedelbar verkan.
i bifogad fil kan ni se hur dessa bälten skall monteras.

Har ni frågor om montering av bälten, kan jag rekomendera er att kontakta Patric Sundell 070-75 77 800
(Bild: 7932)