HMS News

Teknik, säkerhetsutrustning – bälten

För att höja säkerheten gällande bälten, skall tillverkarens anvisningar för dragning av bältena i infästningsbygel/låsning följas.För att höja säkerheten gällande bälten, skall tillverkarens anvisningar för dragning av bältena i infästningsbygel/låsning följas.

I de fall bältestillverkaren inte har anvisningar, skall denna monteringsskiss för dragning av bältena i infästningsbygel/låsning följas, se bild nedan

Detta gäller för alla bilsportgrenar med omgående verkan och kommer även att lyftas in i TR för 2015.

(Bild: 7932)