Arkivsida

Södra BF inbjuder till funktionärsutbildning RACING.

Funktionärskurs. Foto: Jörgen Olsson
Detta är en steg 3 kurs, det vill säga för de som vill klassa upp sin C-licens till en B-licens. Observera att denna kurs inte berättigar till bibehållen A-licens.

Tid: lördagen den 28/3, kl 9:00-16:00
Plats: Ring Knutstorp
Anmälningsavgift: 250kr

Anmälan sker till Södra BF, Emma Malmros, emma.malmros@hotmail.com
Anmälan ska Södra BF tillhanda senast den 21/3.

Vi står för utbildningsmaterial men att ta med egen penna och eget block
Förbered gärna er genom att läsa :
http://web.sbf.se/regler/up/99/Gemensamma_Regler_2015.pdf
http://web.sbf.se/regler/up/4/RA_TL-2015.pdf

Anmälningsavgiften ska vara Södra BF tillhanda senast den 23/3 för att anmälan ska vara giltig.
Postgiro: 111712-6
Märk inbetalningen med ert namn och RA-TL 28/3.

Kursledare: Emma Malmros, emma.malmros@hotmail.com, 0705475616

För HMS medlemmar står klubben för kursavgiften

Arkiv 2015