HMS News

Kallelse och inbjudan till Årsmöte

Årsmöte äger rum den 27 februari på Röstånga GästgivaregårdKlubben bjuder på kaffe och kaka vid ankomst.

Samling/medlemsavprickning kl. 15.00

Årsmöte kl. 16.00

Klubben bjuder på mat ca kl. 18.00

Motioner/Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i all de viktiga beslut som då fattas.

Anmälan obligatorisk senast 20 februari till Bruno Friberg vänligen meddela om ni stannar till middag eller bara närvara på årsmötet

Vänligen avanmäl eran anmälan om ni får förhinder.

tel. 0418-808 02

Mobil. 0705-20 60 47

Välkomna!

Hyllinge MS Styrelsen

Övernattning kan ske på Röstånga Gästgivaregård

Rummen bokar och betalar ni själva.

Adress: Marieholmsvägen 2,

268 68 Röstånga

Email: info@rostangagastgivaregard.se.

Telefon: 0435-917 80

Information om Röstånga Gästgivaregård hittar du här.
www.rostangagastgivaregard.se

(Evenemang: 2015-12-13 Luciamöte)
(Bild: 8060)

(Bifogad fil: 1271 Årsmöte 2016.pdf.pdf Årsmöteshandlingarna)