HMS News

Motioner/förslag till årsmötet

Alla medlemmar uppmanas att inkomma med motioner/förslag till årsmötet senast 23 januari.

Motionerna kommer att tas upp på styrelsemötet i februari och publiceras i årsmöteshandlingarna med kommentarer från styrelsen till årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att vara med och påverka och göra din röst hörd!

Motioner/förslag skickas till:

Hyllinge motorsällskap

Box 50

268 05 Kågeröd

Eller på e-post

styrelsen@hyllingems.se

(Evenemang: 2018-02-24 Årsmöte Örenässlott)
(Bild: 8066)