HMS News

Året var 1951 – Hyllinge MS första tävling

Den 8 April 1951 gick startskottet för klubbens första tävling inför publik med pompa och ståt. Platsen var på Hyllinge Idrottsplats (eller motorstadium), inför ca 3500 åskådare på en 390 meter lång och 10 meter bred bana.

Avskrift av program

Ärade publik!

Hyllinge Motorsällskap, (H.M.S.), hälsar idag sin publik välkommen till Hyllinge Idrottsplats. H M. S. som till hösten fyller 3 år har idag sin första tävling. Detta bör nog räknas som en milstolpe i Nordvästra Skånes motorhistoria, eftersom det är den första rundbanetävlingen, efter omkr. 15 års uppehåll, som gått av stapeln i detta hörn av provinsen.

På denna bana kördes några rundbanetävlingar redan i början av 30-talet, den sista 1932. Till minne av nämnda fartfester har vi i dag lyckats engagera 3 av de då deltagande fartmatadorerna att som inledning på denna vår invigningstävling köra ett defileringsheat. Speedway, som denna gren av motorsport numera kallas, har för varje år alllmera blivit en publiksport, främst beroende på att man hela tiden kan se de stybbsprutande matadorernas kamp sida vid sida. Det är som bekant spänning publiken vill ha. Motorsporten är nog den sport som allra mest griper sin publik. Den är vidare den sport som skapar den bästa kamratanda utövarna emellan.

Till vår ärade publik vill vi redan från början ha sagt ifrån att vårt främsta mål är och skall förbli, att våra tävlingar äro ämnade att få fram så god sport som möjligt. Och våra förare kommer att som alltid visa god sportsmannaanda och sunda förareegenskaper.

Vi tackar på förhand vår publik för att den förstått skänka en ädel och renhårig sport sitt stöd och intresse.

Hyllinge Motorsällskap

Programblad 1951-04-08

(Evenemang: 1951-04-08 Speedway)

Arkiv 1951