Arkivsida

Träning Bil 2020

Foto: Östen Carlsson
Avgifter för träningsdagar

Nedan finner ni information om vad som krävs för att få köra träning med bil. Ni hittar också priserna för varje träningstillfälle. Varmt välkomna till dagar med nyttig träning, kul racingstämning och snack!

1: Är man medlem och har licensen i Hyllinge MS kostar det 600 kr för heldagar och 300 kr för halvdagar

2: Är man medlem i Hyllinge MS kostar det 1000 kr för heldagar och 500 kr för halvdagar

3: Är man inte medlem i Hyllinge MS kostar det 1400 kr för heldagar och 700 kr för halvdagar

Det är endast tillåtet att träna med en tävlingsbil/formelbil tekniskt reglemente från roadsport och uppåt klädsel enligt regl(TR).

Max ljud är 95 dbA vid förbifart.
P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

Tiderna för årets (2020) träningsdagar finner i vår kalender

Träningsdag 9/5.
Vi har fått möjligheten till ytterligare en träningsdag som inte var planerad. Efter diskussion med banan har vi fått tillgång till banan lördagen den 9/5 då vi tänkt köra en träningsdag.

Om ingen ny info tillkommer och nya restriktioner införs gällande Covid-19 virus så kommer Hyllinge Motorsällskap arrangera en träningsdag lördagen 9 maj.

Dock blir det en nyhet och det är att vi vill ha in anmälan från dig som vill köra så vi vet i förväg hur många bilar som kommer. Anmälan görs till banracing@hyllingems.se Betalning görs på plats som vanligt. Gärna med Swish eller kontant. Begränsning av bilar och personer till max 50 för dagen, så i anmälan ange hur många personer som kommer med bilen samt namn på samtliga medföljare. Ju färre personer på varje bil desto fler bilar kan vi ta emot. Vi kommer denna gång ha anmälan i röda stugan innan grindarna och där kommer det även att vara en vakt som bara släpper in i förväg anmälda personer. Vi kommer att köra 3 grupper under dagen, Formelbilar, standardbilar med slicks och standardbilar med R-däck detta för att minska hasighetsskillnaderna mellan de olika däcktyperna.

Givetvis följer vi myndigheternas rekommendationer och krav, detsamma gäller för dig som förare att ta del av dessa.

Tidschema testdag 9/5
09.00 – 09.18 Standard R-Däck
09.20 – 09.38 Standard Slicks
09.40 – 09.58 Formel /RS
10.00 – 10.18 Standard R-Däck
10.20 – 10.38 Standard Slicks
10.40 – 10.58 Formel /RS
11.00 – 11.18 Standard R-Däck
11.20 – 11.38 Standard Slicks
11.40 – 11.58 Formel / RS

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 13.18 Standard R-Däck
13.20 – 13.38 Standard Slicks
13.40 – 13.58 Formel / RS
14.00 – 14.18 Standard R-Däck
14.20 – 14.38 Standard Slicks
14.40 – 14.58 Formel / RS
15.00 – 15.18 Standard R-Däck
15.20 – 15.38 Standard Slicks
15.40 – 15.58 Formel / RS

Välkomna
Hyllinge Motorsällskap/Tyrone Haraldsson

Arkiv 2020