Arkivsida

Luciamöte

Luciamöte. Foto: Östen Carlsson

Kära medlemmar
Efter moget övervägande har styrelsen beslutat att ställa in årets luciamöte på grund av den rådande situationen med Covid-19.

Vi vet att många medlemmar ser fram emot detta möte och den gemenskapen som vi brukar ha där, men tyvärr kan vi inte påverka det läge som nu råder.

De val som brukar göras då får vi istället göra på vårt årsmöte.
Årsmötet planerar vi att genomföra i slutet av februari 2021.

Bästa hälsningar
Tyrone Haraldsson

Arkiv 2020