Arkivsida

Ordförande har ordet

Tyrone. Foto: Jörgen Olsson

Hej alla medlemmar!

Som säkert ingen har kunnat undgå så har vi just nu i Sverige en pågående pandemi, vilken påverkar oss alla på något sätt.

Även Hyllinge Motorsällskap har påverkats och kommer att påverkas, vi följer myndigheternas direktiv vilket medfört att vi fått ställa in arrangemang.

Styrelsen i Hyllinge Motorsällskap har tagit ett majoritetsbeslut att vi ska försöka genomföra de beslutade arrangemang enligt vår verksamhetsplan som vi kan genomföra enligt myndigheternas riktlinjer som är kända för oss idag. Vi har efter vårt beslut gjort en riskanalys och handlingsplan för att säkerställa att vi har kontroll på vår verksamhet T.ex våra träningsdagar och uthyrningsverksamheten. Förändras myndigheternas riktlinjer och krav så får givetvis vi också förändra vår verksamhet.

För arrangemang som ligger någon eller några månader framåt i tiden kommer vi att planera för att kunna genomföra som planerat, vi skall vara beredda om våra förutsättningar ändras på det ena eller andra hållet.

Sen är det så att vi som enskilda personer har olika uppfattningar om vilka risker man vill ta och i vilken riskzon man befinner sig i. Det är viktigt att man bildar sig en egen uppfattning om hur jag som person vill agera. Viktigt är dock att alla håller sig uppdaterade på myndigheternas direktiv

Tyrone Haraldsson
Ordförande Hyllinge Motorsällskap

https://www.sbf.se

https://www.sbf.se/Distrikt/sodrabilsportforbundet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Arkiv 2020