Arkivsida

Visions och framtidsmöte 2020

Foto: Anders Bohman
Under lördagen den 21/11 genomfördes 2020 års höstmöte där Hyllinge MS påbörjade Visions och framtidsarbete stod i fokus.

Vi valde att träffas fysiskt och på ett Corona-säkert sätt, så att vi verkligen kunde få igång bra diskussioner och samtal kring de viktiga punkter om vår förenings kommande år.

Av styrelsens medlemmar hade 6 st. tackat ja till att komma och det blev en riktigt bra och givande lördag.
Vi inledde mötet med en analys kring våra styrkor, svagheter, hot och möjligheter och när detta var gjort så analyserade hur det hade ändrat sen vi hade denna typen av möte senast.

Utifrån resultatet så jobbade vi fram ett antal aktiviteter som ska få ägare och ett klart senast datum.
Vill passa på och tacka de som hade möjlighet att närvara och kom med mycket bra synpunkter, härliga diskussioner och bra inspel.

Nu har vi lagt en grund för 2021 och nu börjar jobbet med att forma vår klubbs framtid.

Anders Bohman

Arkiv 2020