HMS News

Kallelse och inbjudan till luciamötet den 11 december

Lucia möte. Foto: Östen Carlsson

Årets lucia hålls på Lucys Diner –  på Ring Knutstorp

Samling, medlemskontroll (upprättande av röstlängd) och glöggmingel kl.13,00.
Själva mötet startar kl.13,30.

Lucia och hennes tärnor och nissar kommer kl. 14,00

Klubben bjuder på julbord efter mötet.

Anmälan görs till Bruno Friberg på 0705-20 60 47.

Alternativt på e-mail : ordforande@hyllingems.se

Senast den 3  december

Alla är hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Arkiv 2021