Arkivsida

Måndagen den 14/1 kl 18:00

Hett. Foto: Mikael Persson

vill vi i HMS kalla till ett informationsmöte på Ring Knutstorp i besiktningshallen för de som har varit med i rescuegruppen senaste åren samt de som är intresserade av att vilja vara med i vår räddningsdel.

Detta är en information och diskussionsträff för att se hur vi ska kunna utveckla räddningsdelen i klubben.

Anmälan till styrelsen@hyllingems.se senast den 10/1 eller Bruno Friberg 070-5206047

Arkiv 2019