Arkivsida

Brev från Skelleftå MS

Snö. Foto: Hyllinge MS
Till alla i Hyllinge MS som tjänstgjorde på Ring Knutstorp 3-4 maj.

Hej !

Vi vill från Skellefteå MS sida rikta ett stort tack till er, för ett mycket trevligt och välkomnande bemötande. Vi tycker att tävlingen genomfördes mycket bra, tack vare ett uppoffrande arbete av alla. Inför vår tävling Midnattssolsloppet 14–15 juni, är det mycket värdefullt att fått vara på plats, se och lära samt i viss mån hjälpa till. Vi har lärt oss en hel del som vi tagit med oss hem. Vi i SMS ser Hyllinge MS lite som en fadderklubb när det gäller racing. Vi har fått ovärderlig hjälp av Martin Fredriksson och Torgny Johansson m.fl.
Alla är hjärtligt välkomna att besöka vår tävling den 14-15juni med förhoppningsvis midnattssol.
Än en gång tack för den gångna helgen, att ni dessutom fixade så att det blev kallt snö och hagel, så att vi skulle känna oss som hemma är oslagbart.

Med varma motorhälsningar
Kjell Dahlgren
Tävlingsledare
Midnattssolsloppet

Arkiv 2019