Arkivsida

Lördagen den 4 augusti kör vi Hyllinge Cup

Race. Foto: Jörgen Olsson
Hyllinge Motorsällskap inbjuder till Hyllinge Cup Öppet klubbmästerskap i klasserna Modifierad, Special, RS och Formel Ring Knutstorp Lördagen den 4 aug 2018

Inbjudan och tidsschema finns längst ner på sidan.

tilläggsregler (finns lägst ner på sidan)

Anmälan Anmälan sker på anmälningsblankett (finns längst ner på sidan).

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-07-27 under adress:
Hyllinge MS, c/o Östen Carlsson, Rönnebergavägen 24 A:1, 241 34 ESLÖV
eller e-post osten.carlsson@telia.com
Anmäl dig helst via e-post!

Anmälan som sänds in digitalt undertecknas vid ankomsten till banan.
Anmälan är bindande när den sänts till ovanstående post- eller e-postadress.

Max buller är 95 dbA vid förbifart. P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

 Anmälan 2018 HMS
 Inbjudan och Tilläggsregler
Tidschema

Arkiv 2018