Arkivsida

Glöm inte att boka den 23/1

Förarmöte. Foto: Östen Carlsson
VAD GÖR VI FÖR ATT SKAPA NÖJDA MEDLEMMAR?

Hur fungerar klubben?
Vad måste vi förbättra?
Vad gör vi för att skapa nöjda medlemmar?

Vi sitter tillsammans inne med svaren på dessa frågor.

Klubben bjuder in alla medlemmar till ett brainstorming-möte med ”högt i tak” där målet är att vända den negativa trenden som blivit de senaste åren.

Vi träffas i VIP:en på Ring Knutstorp lördagen den 23/1-2016 klockan 11.00.
Det bjuds på kaffe och lättare förtäring.

Föranmälan uppskattas (för matens skull) men är inte ett krav.
(till styrelsen@hyllingems.se)

Väl mött! Tillsammans vänder vi skutan…
Vänligen, styrelsen

Arkiv 2016