Arkivsida

Lördagen den 7oktober kör vi Hyllinge Cup & Finalen i Legends Cup

Legends Cup. Foto: Jörgen Olsson
Hyllinge Motorsällskap inbjuder till tävling Hyllinge Cup i klasserna Special, Formel, RS, Modifierad och Finalen i Legends Cup på Ring Knutstorp lördagen den 7 oktober

Inbjudan och tidsschema finns längst ner på sidan.

tilläggsregler (finns lägst ner på sidan)

Anmälan Anmälan sker på anmälningsblankett (finns längst ner på sidan).

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-09-30 under adress:
Hyllinge MS, c/o Östen Carlsson, Rönnebergavägen 24 A, 241 34 ESLÖV
telefon nr 0413-544 343 eller e-post osten.carlsson@telia.com
Anmäl dig helst via e-post!

Anmälan som sänds in digitalt undertecknas vid ankomsten till banan.
Anmälan är bindande när den sänts till ovanstående post- eller e-postadress.

Max buller är 95 dbA vid förbifart. P gr a de krav/bestämmelser som åligger banägaren kommer inga undantag att göras från detta bullervärde. Över 95 dbA ger omedelbar teknisk flagg.

Anmälningsblankett
Inbj & tilläggsregler
Tidschema

Arkiv 2017