Arkivsida

INBJUDAN TILL KONFERENS SYD

Konferens SYD. Foto: Fredrik Nässlander
Södra bilsportförbundet bjuder in till 2017 års konferens syd på anrika Ronneby Brunn!

Södra bilsportförbundet Inbjuder till
Bilsportkonferens Syd
I bilsportgrenarna
Drifting – Folkrace – Karting – Racing – Radiostyrd Bilsport – Rally – Rallycross

den 14-15 januari 2017 på Ronneby Brunn, Ronneby

Konferensen har vi skapat till
sammans med våra sportgrensansvariga och utskott,
för att ge en bild av var vi står i dag och vart utvecklingen är på väg. Det är vår bestämda uppfattning att det
finns ett behov av en naturlig mötesplats och ett gränsöverskridande forum för motorsporten.
Kom och hjälp oss att förverkliga denna vision. Kunskap är vägen till framgång.
Program
Lördag

Uppstart kl. 09.30 i Blekinge Convention Center, Ronneby Brunn.

Allmän bilsportinformation – Prisutdelning för DM-serier & cuper och Årets pristagare. Efter lunch blir det gruppvis
genomgång i respektive sportgren med SGA och utskottsrepresentanter.

Söndag

Då avhandlas bl.a. rena sportgrensfrågor tillsammans med SGA och utskottsrepresentanter. I samtliga sportgrenar behandlas aktuella och nya regler,
utbyte över gränserna samt framtidsvisioner.

Hyllinge MS står för konferensavgiften för medlemmar inklusive övernattning lör-sön i dubbelrum.
resa till och från konferensen står deltagare för själv.

Anmälan är bindande, vid uteblivet deltagande debiteras full konferensavgift.

Sista anmälningsdag är 12/12

Anmälan görs till: emma.malmros@hotmail.com

Anmälan skall innehålla:
Namn, E-post, telefonnr, adress, personnr, sportgren samt eventuella allergier.

Arkiv 2016