Arkivsida

Bjuder in alla som har intresse för motorcyklar lördagen 23/5.

SM RR. Foto: Christer Martinsson

Bjuder in alla som har intresse för motorcyklar att komma och göra sin röst hörd Lördagen 23/5.

Du behöver inte vara medlem i klubben, utan vi är mest intresserad att höra din åsikt och låta dig höra vad som kommer hända de kommande åren.

Plats: VIP-huset, Ring Knutstorp. Ingång trappan närmast Vita tornet
Tid: 13:00

Att dra motorcykel intresset själv, är inget jag klarar av. Därför ber jag er som finns i området runt Ring Knutstorp. Att komma och göra eran röst hörd, så att det blir en tydlig bild vad som ska behövas göras den närmaste tiden.

Dagordning
1. Höra vad ni önskar ska hända i klubben närmaste 5 åren.
2. Skapa en sektion som hjälper mig jobba med alla önskemål och klasser (SM, rookie, klassik, enduroance, BoTT, junior osv).
3. Funktionärer som intresserade av MC. Vi är i stort behov av funktionärer runt banan och i tekniska just nu.

Jag hoppas se så många som möjligt. Klubben kommer bjuda på kaffe och the och någon form av kaka.

Anmälan är inte nödvändigt, men vi uppskatar om ni kan höra av er senast den 20 maj och säga att ni kommer, så att fikan räcker till alla.

Med Vänliga Hälsningar
Jonas Persson RR kordinator Hyllinge MS
roadracing@hyllingems.se

Invitation in English

Invites any one whit interest for motorcycles to make their voice heard Saturday may 23.

You don’t have be a member, we are most interested to hear any once a pinon and let you hear a ground plan. On what is about to happen coming 5 years.

Place: VIP house, entrance stairs nearest the White Tower
Time: 13:00

To pull the motorcycle intresst by my self, in the club is not something I can do. That is why I call out to you. I need to hear your voice on what is the region around Ring Knutstorp whishes.

Agenda
1. To hear what kind of whishes you have the coming 5 years.
2. Make a group that can help me work whit the demands and classes (SM, Rookie, Classic, Endurance, BoTT, junior etc).
3. Officials that have an interest for bikes. The club are at this moment missing track officials and officials in the technical.

I hope to see as many people as possible. The club will offer free coffee, thee and cake.

It’s not a sign up. But we weary mutch wood like that you say that you come at latest may 20. So everyone can get coffee and soo.

Best of regards
Jonas Persson
roadracing@hyllingems.se

Arkiv 2015