HMS News

Ordförande har ordet

Ordförande. Foto: Jamina Loxly

Det börjar bli dags att summera året 2022 och snart skriver vi 2023

Under 2022 så har vi haft fler uppdrag än vanligt när det gäller uthyrningar och väldigt många har ställt upp och gjort ett fantastiskt jobb.

Kent, Olle, Tobbe och Micke med flera ser till att allt flyter på  och att rätt bemanning finns för de olika arrangemangen både på Ring Knutstorp och på andra banor och tillställningar.

Under 2022 så har vi även arrangerat en del tävlingar och återigen så har vi visat att vi håller absolut högsta klass med idel goda omdömen .

Glädjande är också att vi haft möjlighet att utbilda oss i form av olika kurser där många fått chansen att uppgradera sin licens mm.

Vad händer då 2023

Vi vet redan nu att racingen kommer se annorlunda ut då både STCC och NXT Gen blir elektriska klasser och övriga klasser med förbränningsmotorer vid vissa tillfällen kommer att tävla på olika ställen och banor.

Förra veckan deltog jag i ett framtids och utvecklingsmöte som SBF arrangerade i Upplands Väsby, många röster höjdes att banor ihop med de olika klasserna måste hitta en gemensam lösning för elit racing i framtiden.

En grupp tillsattes med representanter från SBF, racingutskottet, representanter från STCC och Porsche Carrera cup för att finna en gemensam lösning framåt och det känns väldigt bra.

Inom Hyllinge MS så har vi 75års jubileum, vilket vi verkligen ska vara stolta över och fira rejält.

En grupp har skapats för att jobba fram ett förslag till firande som kommer att presenteras under första delen av året.

I övrigt kom vi fram till vid vårt strategimöte i höstas att satsa riktigt hårt på en ungdomskommitté som har fått en egen budget för att hitta på olika saker under året.

Vi fick glädjande nog ja från både Matilda Adolfsson och Joel Ekström som vi hade som tilltänkta ansvariga för denna grupp.

Ska bli väldigt intressant att följa vad gruppen kommer att hitta på och följa utvecklingen bland ungdomarna, klubbens framtid.

Med dessa ord vill jag tacka alla både aktiva medlemmar och er som bara är medlemmar och stöttar vår klubb för er insats 2022.

Vill önska alla en god och avkopplande jul och nyårs helg.

Anders Bohman

Ordförande

Arkiv 2022