HMS News


Kallelse och inbjudan till Årsmöte

Hyllinge Motorsällskap årsmöte äger rum lördagen den 18 februari

Årsmöte. Foto: Östen Carlsson

Plats: Kågerödslund
Kågeröd

Klubben bjuder på kaffe och kaka vid ankomst.

Samling/medlemsavprickning kl. 15.00-15.50

Medlem som inte prickats av före kl 15,50 är inte röstberättigad på årsmötet.

Årsmöte börjar kl. 16.00

Klubben bjuder på mat efter mötet.

Motioner/Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Årsmötet är din största möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i all de viktiga beslut som då fattas.

Anmälan obligatorisk senast 11 februari till Bruno Friberg.
vänligen meddela om ni stannar till middag eller bara närvarar på årsmötet

Vänligen avanmäl eran anmälan om ni får förhinder.
Mobil. 0705-20 60 47

Årsmöteshandlingarna

Välkomna!
Hyllinge Motorsällskap
Styrelsen

Arkiv 2023